Vrienden van de Aker


De Akergemeente is een kleine gemeente in een grote stad. Om het evangelie te verspreiden in de Akerwijk is nog veel inspanning nodig. Tevens willen we graag in de wijk Nieuw Sloten (zie menubalk Nieuw Sloten) werken aan christelijke presentie. We hebben daar een nieuw project voor ontwikkeld. Wij kunnen en willen ons werk niet zonder hulp van anderen.

Veel mensen steunen de Akergemeente: familie, oud gemeenteleden, vrienden, kerken. De Akergemeente heeft een samenwerkingsverband met de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

Deze groep van mensen en kerken zijn erg waardevol voor de Akergemeente. Ze vormen een achterban die meeleeft in gebed, praktisch of financieel.

Deze Vrienden van de Aker ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over het wel en wee in de gemeente en in de wijk. (Voor de laatste nieuwsbrief zie nieuwsbrief)  En jaarlijks is iedereen welkom op onze Open Dag.

Wilt u meer informatie of wilt u zich (vrijblijvend) aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Kees Trimp of mail naar vriend@akergemeente.nl

Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekeningnr.NL39INGB0009676717 t.n.v. Akergemeente te Amsterdam. Wilt u uw giften specifiek voor onze activiteiten in Nieuw Sloten willen geven vermeld dan “project Nieuw Sloten”. De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.