Website kerken in Osdorp

www.kerkenosdorp.nl
De Akergemeente onderhoudt graag contact met andere kerken. Met vele kerken
weten we ons verbonden. Graag willen we anderen dienen en van hen leren. Zo
zijn we verbonden aan de Raad van kerken Osdorp. Er is een website
ontwikkeld waar een overzicht is van alle kerken, nl: www.kerkenosdorp.nl.

Om vindbaar te zijn voor de bewoners in Oasdorp is een aparte website ontwikkeld waar alle kerken die bij de Raad van kerken Osdorp zijn aangesloten zich kort presenteren. Op de website kan eenvoudig doorgeklikt worden naar de site van een de deelnemende kerk.

Op de eigen site van elke kerk zijn alle actuele gegevens te vinden. We hopen dat
vele Osdorpers en geïnteresseerden de site weten te vinden en daarmee de weg
naar de kerken. De site is ontwikkeld door Anco van der Kolk  en Peter
Schipper, waarvoor dank. We zijn ook blij met het kopje ‘contact, bezoek of
gebed’ waar verwezen wordt naar onze voorganger als contactpersoon.