De Akergemeente


De Akergemeente is een jonge christelijke kerk in Amsterdam Nieuw-West. De Akergemeente is een gastvrije gemeente en bestaat uit verschillende mensen met diverse (kerkelijke) achtergronden. 

De Akergemeente is genoemd naar de woonwijk De Aker, gebouwd tussen 1995 en 2005. Hier wonen circa 15.000 mensen van allerlei leeftijden, culturen en religies.

De Akergemeente maakt actief deel uit van de wijk de Aker en de Punt en wil hier Gods liefde zichtbaar maken. Want wij geloven dat de boodschap van liefde essentieel is voor onze samenleving en voor ons persoonlijke leven. Het christelijk geloof verbindt mensen aan elkaar, biedt houvast, troost, genezing, wijsheid, leven en nog veel, veel meer!

Het motto van de Akergemeente is  'Jezus ontvangen en uitdelen'.

Meer informatie over de Akergemeente vindt u op deze site. Of neem contact op met Willem Griffioen, voorganger@akergemeente.nl of 06-30228307.