Het ontstaan van de Akergemeente


De Akergemeente is een christelijke gemeente (kerk) in de wijk De Aker in Amsterdam-Nieuw West. De Akergemeente bestaat uit christenen met verschillende kerkelijke achtergronden die elkaar hebben gevonden in een hetzelfde verlangen: Gods liefde bekend maken aan de mensen in de wijk.

De Aker is een woonwijk gebouwd tussen 1995 en 2005, een nieuwbouwwijk zonder kerk. Er wonen ca. 15.000 mensen van allerlei leeftijden, culturen en religies. Christenen die in de Aker kwamen wonen hebben vanaf het allereerste moment gebeden voor hun wijk. Zij hebben gevraagd wat God wil voor hun wijk.

Daarnaast is de initiatiefgroep gestart met activiteiten voor de wijkbewoners. Er kwam een huiskring en de alpha cursus werd gegeven. Sinds 2005 wordt er elke zondag een samenkomst gehouden in het buurthuis, De Aker. Sinds 2012 is de Akergemeente een zelfstandige gemeente. De Akergemeente werkt samen met diverse andere kerken in Amsterdam en is verbonden aan de GKV.


De visie en missie van de Akergemeente


Ons verlangen is dat we veel mensen bereiken met de liefde van Jezus. Liefde verandert mensen en de boodschap van liefde is essentieel voor onze samenleving en voor ons persoonlijke leven.

Het christelijk geloof verbindt mensen aan elkaar, biedt houvast, troost, genezing, wijsheid, leven en nog veel, veel meer! We willen in woorden en daden iets van die liefde laten zien.

Onze concrete missie hebben we daarom samengevat in het motto: 'Jezus ontvangen en uitdelen'.

Wil je meer weten over onze visie en missie? Lees de kernwaarden van de Akergemeente in de bijlage.

Er is ook een uitgebreid visiedocument en een notitie waarin de verschillende vormen van betrokkenheid bij de Akergemeente beschreven staan. Wil je deze notities ontvangen, vul dan het contactformulier in of mail naar voorganger@akergemeente.nl.

We zien naar je uit!

Bijlage Kernwaarden