Financiële steun


De Akergemeente is een kleine gemeente met een grote inzet; iedereen is actief en draagt financieel bij. We zijn verrast hoe vrijgevig de gemeente is.

Maar we hebben ook steun van buiten de gemeente nodig.

 

Steun de Akergemeente


Voor het onderhouden van onze voorganger (0,6 fte), de huur van gebouw De Aker voor de samenkomsten, het aanbieden van de alpha cursus en vele andere kosten hebben wij uw hulp nodig.
 
Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekening NL 39 INGB 0009676717 t.n.v. de Akergemeente te Amsterdam.
 

De Huiskamer


Sinds juni 2018 hebben we de beschikking over een eigen ruimte aan de Akersingel 24. De Huiskamer is bedoeld om allerlei activiteiten te ontplooien voor en door de wijk. Wij hopen zo veel nieuwe mensen te ontmoeten en hen iets te laten proeven van de liefde van Jezus. De exploitatie is rond de € 10.000,-- per jaar die voor 50% door onszelf gedragen wordt. Wilt u helpen om De Huiskamer open te houden?

Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op de rekening van De Huiskamer:  NL 94 INGB 0008564592, o.v.v. De Huiskamer.
 

Chaudfontaine Nieuw Sloten 


Wilt u uw giften specifiek voor het stimuleren van christelijke presentie in Nieuw Sloten bestemmen? Ook daar is een eigen rekening voor: NL 90 INGB 0008564567 o.v.v. Chaudfontaine.

De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.