De Akergemeente is een groot ‘gezin’. Dat gezin is er voor elkaar en voor de mensen uit de wijk.

In dat gezin willen de liefde van Jezus ontvangen en uitdelen aan de mensen om ons heen.

Wat betekent dat praktisch?

De Akergemeente komt samen op zondag (zie: samenkomsten) en door de week (zie: Akerkringen).

We ontmoeten elkaar, helpen elkaar en delen ons leven met elkaar. We zamelen geld in voor goede doelen, geven structureel aan de voedselbank en helpen waar het kan het welzijnswerk in de wijk.

De Akergemeente is er voor iedereen; we zijn daarom gastvrij en geven onze aandacht en zorg aan mensen uit de wijk.

De kinderen krijgen aandacht en hulp in de activiteiten op zondag (kinderopvang, A(n)kerkids). De tieners komen met hun vrienden samen op vrijdagavond, een moment van gezellige ontmoeting en doorpraten over een thema.

Jaarlijks organiseren we activiteiten voor de kinderen in de vakanties, houden een Open Podium (voor de kinderen) en een open dag (voor de volwassenen). Jaarlijks is er een weekend voor onze leden en hun vrienden, een sporttoernooi, een kerstopvoering en nog vele andere meer of minder spontane activiteiten.

Kortom, in de gemeente de Akergemeente gebeurt van alles. We zijn er in de mooie en moeilijke dingen van het leven. Net zoals in een gezin. Ook u bent er van harte welkom!